Охорона праці гр.17

14.10.2022

 23.10.2021

Тема програми :  Основи пожежної безпеки

Тема уроку: Протипожежний інструктаж та навчання https://drive.google.com/file/d/1FM1loyKs3L7lwqT0kHWm4mXecqNduSZY/view  вивчити теоретичний матеріал, скласти конспект, письмово відповісти на питання

 Контроль знань: пройти ГУГЛ-ТЕСТ


05.10.2022

Тема програми:Основи електробезпеки

Тема уроку: Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами.

Опрацювати теоретичний матеріал, скласти конспект, відповісти письмово на контрольні питання:Учбовий матеріал


30.09.2022

 Тема програми Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Тема уроку: Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи та сигнальні фарбування.

ВИВЧИТИ ТЕОРІЮ, СКЛАСТИ КОНСПЕКТ https://drive.google.com/file/d/1bkBfRF5uZxBK7X752YL7dFx1U4GHn4mv/view?usp=sharing
 УЧБОВИЙ СЛАЙД            

22.09.2022р.

Тема уроку: Загальні питання безпеки праці

Конспект:

Загальні питання з безпеки праці

Виконати завдання Робочий зошит

09.09.2022

Тема уроку: Засоби індивідуального та колективного  захисту від небезпечних і шкідливих  виробничих факторів

Актуальність теми: на більшості підприємств Криворізького промислового регіону  (наприклад "АрселорМіттал Кривий Ріг", "МЕТІНВЕСТ " ), з метою запобігання або зменшення впливу на працюючих шкідливих і небезпечних виробничих чинників застосовувати засоби колективного та індивідуального захисту.

Уважно переглянути теоретичні поняття,скласти конспект письмово відповісти на контрольні питання. 

02.09.2022 Шановні збувачі освіти! Вітаю з новим навчальним роком!

Продовжуємо вивчати предмет Охорона праці! 

Актуальна інформація!

З 24.02.2022року Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії і нині слово «безпека» звучить зовсім інакше. Кожен з нас повинен дбати про власну безпеку та безпеку близьких, знайомих та домашніх улюбленців.

Характер небезпек щоразу змінюється, тому надзвичайно важливо  знати правила поведінки на час воєнних дій і чітко діяти у конкретній ситуації, наприклад під час повітряної тривоги. Тому на часі вивчення правил поведінки під час повітряної тривоги.

    ПРЕЗЕНТАЦІЯ

15.04.2022

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

15.04.2022

Тема уроку: Припинення кровотечі

Конспект+ контрольні питанняУчбове відео


08.04.2022

Тема уроку:

Транспортування потерпілих від нещасних випадків

Відео Надання домедичної допомоги

АКТУАЛЬНО! Надання медичної допомоги в бою


04.04.2022

Тема програми: Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Тема уроку: Способи реанімації - вивчити теоретичні поняття, скласти конспект, переглянути презентпцію та учбове відео


1.04.2022

Тема Медична аптечка для надання першої допомоги:
Теоретичний матеріал для конспектування 
28.03.2022

Тема програми:Основи гігієни праці. Медичні огляди


25.03.2022

Тема програми: Основи гігієни праці. 

Тема уроку: Поняття про виробничу санітарію. Шкідливі виробничі фактори.

Вивчити теоретичні поняття, скласти конспект https://drive.google.com/file/d/1m3WBlg6LzmghT-6wirSFC_tdYat5_gr1/view?usp=sharing

Уважно переглянути учбовий плакатhttps://drive.google.com/file/d/1jAJHtjjv8Hd9Vkh4KPuM_hBl2JCe_ip5/view?usp=sharing

 Контрольні питання: 

1.  Поясніть терміни «виробнича санітарія», «гігієна праці»;

2. Як поділяють шкідливі фактори за характером впливу?

3. Назвіть  психофізіологічні фактори.20.03.2022

Тема програми: Основи електричної безпеки

Тема уроку: Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 

Ознаймитися з Державним нормативним актом про охорону праці https://drive.google.com/file/d/1q1kDBzB5IfKAIiUQwb-GxiXme_9FnOfX/view?usp=sharing 

Підготуватись для обговорення (скласти перелік питань)


18.03.2022

Тема програми:Основи електробезпеки

Тема уроку: Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

КОНСПЕКТ

Контрольні питання за темою :Основи електробезпеки

Тест


14.03.2022

Тема програми:Основи електробезпеки

Тема уроку: Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами.

Опрацювати теоретичний матеріал, скласти конспект, відповісти письмово на контрольні питання:https://drive.google.com/file/d/1GzO-ltYfEC0cW0Uv-CE81vSqMLDmJq-5/view?usp=sharing

7.03.2022

Тема програми:Основи електробезпеки

Тема уроку: Особливості ураження електрострумом. Вплив електроструму на організм людини.

Теоретичний матеріал, контрольні питання:

https://docs.google.com/document/d/1Y9_hq-CBnxZ7-qfprMYDX6JpqSlQ6SdzB1OETM9AziA/edit?usp=sharing

Учбові плакати: 


31.01.2022

ТЕМА ПРОГРАМИ: Основи електричної безпеки

Тема програми:Основи електробезпеки

Тема уроку: Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Учбові плакати Опрацювати теоретичний матеріал, скласти конспект, відповісти письмово на контрольні питання:https://drive.google.com/file/d/1GzO-ltYfEC0cW0Uv-CE81vSqMLDmJq-5/view?usp=sharing

КОНСПЕКТ

Контроль знань по темі : Занулення та захисне заземлення

Увага! З даної теми існує міжпредметний зв’язок з предметом Будова в.п кранів , тема програми : Прилади і пристрої безпеки, крім загальноприйнятих питань з охорони праці ,необхідно відповісти на питання, що безпосередньо стосуються безпеки праці на робочому місці!

1.Назвіть технічні способи і засоби, що застосовують для забезпечення електробезпеки.

2. Для чого застосовують захисне заземлення та занулення.

3. За допомогою чого здійснюється заземлення?

4.назвіть мету занулення та заземлення та вкажіть спосіб її досягнення.

5. Вкажіть випадки, коли застосовують захисне відімкнення.

6.вкажіть відомі вам знаки безпеки,що попереджають про електричну небезпеку.

7. Вкажіть заходи запобігання попадання робітника під напругу, під час роботи на крані.

8. Намалювати :

А) схему захисного заземлення в трипровідній електричній мережі;

Б) схему захисного заземлення в чотирипровідній електричній мережі.

9. Пояснити принцип заземлення рейкових кранів.

10. Як повинні бути заземлені стрілові крани з електроприводом?7.12.2021 
Тематичний контроль знань
Пройти тест по темі ОСНОВИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ  https://docs.google.com/forms/d/1R1Toex8FxssNIFS5K_VrRLg0S1tYB7Vyb7INjkwHajQ/viewform?edit_requested=true
Відповісти на Контрольні питання:

1. Назвіть характерні причини виникнення пожеж. 2. Які ви знаєте пожежонебезпечні властивості речовин? 3. Наведіть приклади організаційних та технічних протипожежних заходів. 4. Назвіть способи припинення горіння. 5. Наведіть приклади легкозаймистих і горючих рідин. 6. Охарактеризуйте таку властивість матеріалів, як вогнестійкість. 7. Які вогнегасильні речовини ви знаєте? 8. Яка буває пожежна техніка для захисту об'єктів? 9. Назвіть правила користування вогнегасниками.30.11.2021

Тема уроку: Протипожежний інструктаж та навчання https://drive.google.com/file/d/1FM1loyKs3L7lwqT0kHWm4mXecqNduSZY/view  вивчити теоретичний матеріал, скласти конспект, письмово відповісти на питання
25.11.2021
Тема уроку: Горіння речовин і способи його припинення. Пожежна сигналізація.
https://drive.google.com/file/d/1JqJLqEmfBTpoFktV3o-1lNPyVqn5_Xbo/view?usp=sharing
Тема уроку: Види вогнегасників  https://drive.google.com/file/d/10-tXIZSZGmz86d_A0Ij_j9TvVKJa6O68/view?usp=sharing
Письмово відповісти на питання: https://drive.google.com/file/d/1dCW3qioO3sDNvEfyK9C_rZzm6H8fH9Wp/view?usp=sharing

18.11.2021

Тема програми: Основи пожежної безпеки

 Тема уроку: Характерні причини виникнення пожеж. Пожежонебезпечні властивості речовин.
Ознайомитися з теоретичним матеріалом, скласти конспект, письмово відповісти на контрольні питання:https://drive.google.com/file/d/1PylnCCjn6rqLIYN7UXdnH0v8gPepj17a/view?usp=sharing 


11.11.2021

Тема уроку: Поводження в надзвичайних ситуаціях 

Вивчити теоретичний матеріал, Скласти конспект https://docs.google.com/document/d/1DBmlrKJwm92NuKkFYvPx-9Z7RTRyIMM-B8unnsI0BFQ/edit?usp=sharing

Підготуватися до обговорення


4.11.2021

Тема уроку: Знаки безпеки. 

Для кращого засвоєння нової теми і повторення пройденого матеріалу пропоную переглянути учбовий фільм створений у лабораторії кранівників, за участю учнів гр.№17 (ІІІкурс), №16 (ІІкурс ТУ)

https://drive.google.com/file/d/1SUffBzEgyTsYZ4Xkp2kcrVBvFY8pA5LV/view?usp=sharing

Після перегляду фільму  вкажіть знаки безпеки, які стосуються професії Машиніст крана (кранівник); стропальник. Вивчити теоретичний матеріал, складіть конспект https://docs.google.com/document/d/10MA482sAv5iay_Vhmf8EoI7WH0VgsyCKEEPFYWd3F6A/edit?usp=sharing

Ознайомтеся з учбовим плакатом 


 Відскануйте QR-код і пройдіть тест 


28.10.2021.

Тема програми Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Тема уроку: Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи та сигнальні фарбування.

ВИВЧИТИ ТЕОРІЮ, СКЛАСТИ КОНСПЕКТ https://drive.google.com/file/d/1bkBfRF5uZxBK7X752YL7dFx1U4GHn4mv/view?usp=sharing
 УЧБОВИЙ СЛАЙД            


 

21.10.2021

 Тема уроку: Засоби індивідуального та колективного  захисту від небезпечних і шкідливих  виробничих факторів

Актуальність теми: на більшості підприємств Криворізького промислового регіону  (наприклад "АрселорМіттал Кривий Ріг", "МЕТІНВЕСТ " ), з метою запобігання або зменшення впливу на працюючих шкідливих і небезпечних виробничих чинників застосовувати засоби колективного та індивідуального захисту.


Уважно переглянути теоретичні поняття,скласти конспект письмово відповісти на контрольні питання.

Комментариев нет:

Отправить комментарий